Геометрис

Фирмата е специализирана в изпълнението на различни геодезически задачи свързани с Кадастъра, Регулацията Строителството, Архитектурата, Инженерната геодезия и Маркшайдерството.
 
Офис:  Ул. Ангел войвода 109
Skype: geometris.eu ;тел./GSM: 0896168646 ;   email:info@geometris.eu   
Уебсайт:http://geometris.eu/
                                                                                    
{START_COUNTER}