"ГЕОС - 92"OOД

  Предоставяни от   ГЕОС-92 ООД  услуги:
 
 
 

                      1. Корпоративни клиенти: Комплексен пакет от услуги за инвестиционно проектиране.


                2. Държавни и общински институции: Изработване и поддръжка на кадастър, включително градски и земеделски.


                     3. Общи услуги:
                3.1  Трасиране, координиране, заснемане, изготвяне на трасировъчен план, подробен    устройствен план и вертикална планировка.
                3.2  Техническа обработка и финализиране на проектна документация.

 

 

 

 

 

Адрес:  бул. "Цариградско шосе"; 7-ми км ATM Center, офис 210

Лице за контакт: Иван Атансов 

Тел., +359/ 2/ 876 49 54 ; email: geos92bg@mail.bg

 

{START_COUNTER}