"ГЕОФОТ" ООД

поддръжка на КВС; извъшване на геодезически снимки на имоти, парцели, инженерни съоръжения (пътища, магистрали, сгради и др.); трасиране на имоти, сгради, оградна линия; нанасяне в кадастъра (за издаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР); вертикално планиране; изследване на деформации на инженерни съоръжения; измерване и изчисляване на обеми и земни маси;нивелация

 

тел/GSM 0887 005 783-инж. Христо Гюрковски

e-mail: geofot@mail.bg

Уебадрес: http://sitekreator.bg/geofot/welcome.html

{START_COUNTER}