Евронет БГ

Фирма е създадена през 2002г. дейност;създаване и координиране на ГММП и РГО.
Кадастър и регулации.Вертикални планировки и трасировки.ПУП и др.

 

АДРЕС: ж.к.Зона Б-5,ул.Одрин 29,вх.Г.
ТЕЛ.02/8292036;4811804; 0878864048


{START_COUNTER}