“ДИАМ - 2000” ООД

Изработване на инвестиционни проекти по част геодезия, кадастър, трасиране на сгради и съоражения.

Email: office@diam2000.com

Адрес: бул.Драган Цанков №2,ет.5 Бизнес Център,офис 12

Уеб адрес: http://www.diam2000.com

 

{START_COUNTER}